Laboratorní práce z fyziky - septima

II. pololetí

Aktuální rozdělení do skupin

Základní informace viz praktika.fjfi.cvut.cz. Prostudujte důkladně zejména oddíl bezpečnostní předpisy a pravidla pro tvorbu protokolů.


GJSVII_FyzLab_Uvod_do_LP.ppt  - úvodní přednáška