Fyzika septimaStáhněte si prezentace kliknutím pravého tlačítka a výběrem Uložit odkaz jako (či podobné volby - záleží na konkrétním prohlížeči). Prezentace jsou určeny pro MS PowerPoint XP, v jiném programu (Open Office a pod.) nezaručuji plnou funkčnost.

Zadání seminárních prací (prezentační forma) na druhé pololetí zde.


Přednášky 1. pololetíFyzVII_1pol_01.ppt
   -  Úvod; co je moderní fyzika; vývoj pohledu na vesmír od prehistorie k dnešku
FyzVII_1pol_02.ppt
   -  Opakování STR; rychlost světla a Michelsonův experiment; základní postuláty STR; relativita současnosti; dilatace času
FyzVII_1pol_03.ppt
   -  Opakování STR; kontrakce délek; skládání rychlostí; relativistická dynamika
FyzVII_1pol_04.ppt
   -  Počátky kvantové mechaniky; záření absolutně černého tělesa; pojem spektra; Planckova kvantová hypotéza; fotoelektrický jev
FyzVII_1pol_05.ppt
   -  Vlnové vlastnosti světla - Youngův pokus; Částicové vlastnosti světla - Comptonův rozptyl
FyzVII_1pol_06.ppt
   -  Vlnové vlastnosti částic; rozptyl elektronů na dvojštěrbině; vlnová funkce a hustota pravděpodobnosti výskytu částice
FyzVII_1pol_07.ppt   Animace - Rutherfordův rozptyl
  Animace - Záření katodové trubice
  Animace - Vliv magnetu na záření katodové trubice (1)
  Animace - Vliv magnetu na záření katodové trubice (2)
  Animace - Katodové záření roztáčí mlýnek
   -  Antický atomizmus; chemický atomizmus; objev elektronu; měření e/m a Millikanův experiment; objev atomového jádra - Rutherfordův experiment; planetární model atomu; Bohrův model atomu
FyzVII_1pol_08.ppt
   -  Heisenbergovy relace neurčitosti; pozorování atomových spekter; Zeemanův jev
FyzVII_1pol_09.ppt
   -  Moment hybnosti v kvantové mechanice; Spin; Jemná struktura atomových spekter

Naskenované přípravy :

SF01_01.jpg  SF01_02.jpg  SF01_03.jpg SF01_04.jpg  SF01_05.jpg  SF01_06.jpg SF04_01.jpg  SF04_03.jpg  SF04_04.jpg SF04_10.jpg  SF04_11.jpg  SF04_12.jpg

Přednášky 2. pololetí

FyzVII_2pol_01.ppt
   -  Termonukleární fúze
FyzVII_2pol_02.ppt
   -  Částicová fyzika
FyzVII_2pol_03.ppt
   -  Částicová fyzika
FyzVII_2pol_04.ppt
   -  Částicová fyzika
Planeta věda
   -  Televizní pořad o experimentech v CERN, na kterých se podílejí vědci z ČR, vysílaný 19.3.2006 na Čt24